Терапевтичната стоматология обхваща  заболяванията  на твърдите зъбни тъкани,пулпата и прилежащия периодонциум.В нейният фокус са лечението на кариеси,пулпити,периодонтити и всички периапикални изменемия(грануломи).

"Стоматологията - това е нашият семеен бизнес."

Свържете се с нас за да запазите час за преглед.