Ортодонтята е специалност в денталната медицина ,която комплексно лекува както зъбно- челюстни несъответствия,така и помага за правилното развитие на лицевата мускулатура, челюсти и дихателните пътища.Коригира неправилният стоеж на езика.Всичко това се отразява на лицевата естетика и я подобрява.Повлиява качеството на живот, физиологично,социално и професионално. Работиме както с широко разпространените ортодонтски апарати(шини),така и с фиксирани техники(брекети)и алайнери.

"Стоматологията - това е нашият семеен бизнес."

Свържете се с нас за да запазите час за преглед.